MENU

Vereniging – Historie

Het ontstaan van de Bloemenvereniging Flora en de Flora en Visserijdagen.

Het eerste Florafeest werd gehouden in 1906. Door de schoolmeester Leendert Spaander werd in dit jaar de bloemenvereniging opgericht. Hij beoogde daarmee de vrouwen van het toenmalige eiland iets om handen te geven, als de mannen op het land of op zee aan het werk waren en thuis de boel aan kant was. Het ging erom wie twee aangereikte stekjes het beste zou opkweken tot weelderig bloeiende planten en daarvan een tentoonstelling in te richten.

De eerste tentoonstelling vond plaats in de Kapel, de vroegere kerk van Den Oever (zie foto). In de eerste jaren van de bloemenvereniging Flora werden de kosten betaald uit de opbrengst van een intekenlijst, toegangsprijzen en contributies. In 1920 werd de contributie van deze intekenlijst met 50 procent verhoogd. In 1911 werd er ook een zeilwedstrijd voor aken en blazers georganiseerd en men zou kunnen zeggen dat hiermee de voorloper van de vlootschouw in leven werd geroepen. Bij het 25-jarig bestaan in 1931 werd het feest voor het eerst uitgebreid met een kermis, in de vorm van een zweefmolen. Daarvoor waren er paardenraces, vuurwerk en volksspelen. Bij deze gelegenheid werd de Flora ook voor het eerst in een tent gehouden.

Het idee voor een vlootschouw ontstond in 1959, nadat een aantal Wieringers een vlootschouw in het Zeeuwse Yerseke hadden bezocht. Er werd besloten in het daaropvolgende jaar, 1960, ook in Den Oever een vlootschouw te organiseren.

De vlootschouw werd gekoppeld aan de Florafeesten, op de eerste maandag van september. Er werd gekozen voor de maandag omdat men in die tijd in het weekend op het haventerrein regelmatig overlast ondervond van raddraaiers, jongelui die een spoor van vernielingen achter zich lieten. Pas later werd, naar gelang de omstandigheden, van de eerste maandag van september afgeweken. De schepen werden naarmate de jaren vorderden groter en kregen meer diepgang, waardoor ze bij laag water de haven niet uit konden. Nu wordt de vlootschouw gehouden op een maandagmiddag met hoogwater, eind augustus of begin september, en altijd gelijk met de Flora, natuurlijk. De eerste vlootschouw werd een groot succes. In die tijd telde de Wieringer vloot veel meer eenheden dan nu en iedereen deed mee. Toch al gauw zo’n honderd vaartuigen, met al die aken en mosselkotters erbij.

In 2006, het jaar waarin de vereniging 100 jaar bestond, is Flora onderscheiden met een koninklijke titel. We mogen ons sindsdien ‘Koninklijke Bloemenvereniging Flora’ noemen. Iets waar de vereniging natuurlijk bijzonder trots op is.

workshop
workshop
workshop
workshop

Vereniging – heden

Waar staan we nu?

De vereniging telt momenteel zo’n 750 leden, die nog steeds elk voorjaar stekjes krijgen om op te kweken. Wat dat betreft houden we de doelstelling van de oprichter in stand. Maar sindsdien zijn er een hoop activiteiten bij gekomen. De verscherpte regelgeving rondom evenementen zorgt voor extra werk voor het bestuur en de vrijwilligers.

Het huidige bestuur bestaat uit:

• Peter Jeeninga (voorzitter);

• Patrick Vonder  (vice-voorzitter);

• Arnoud Vooijs (secretaris);

• Marjolein Koster (penningmeester);

• Erik Rotgans (algemeen bestuurslid);

• Kees Bakker (algemeen bestuurslid).

Ieder bestuurslid houdt zich met één of meerdere onderdelen van de organisatie bezig. Tijdens de maandelijkse bestuursvergaderingen stemmen we alles af en zetten we de grote lijnen uit.

Naast het bestuur hebben we ook zo’n 50 vrijwilligers die gedurende het jaar meehelpen. Zonder de inzet van deze mensen zouden we lang niet zo ver zijn gekomen.

Sinds ruim vijf jaar is de samenwerking voor het organiseren van de Flora en Visserijdagen als groot evenement opgepakt. De vlootschouwcommissie houdt zich bezig met de activiteiten op de haven (buitendijks) en de bloemenvereniging is verantwoordelijk voor de activiteiten in het dorp (binnendijks). Tussen beide organisaties is een nauw overleg ontstaan om het dorp en de visserij op de kaart te zetten.

logo visserijdagen

WEBSITE VISSERIJDAGEN

haven
vistafel
vis roken
haven

Vereniging – toekomst

Waar willen we heen en hoe kunt u daarbij helpen?

We bestaan inmiddels al ruim 110 jaar en willen daar nog vele jaren aan vast plakken. We stromen over van ideeën die nog uitgewerkt kunnen worden. Zowel voor de Flora en Visserijdagen als voor de rest van het jaar.

Helaas ontbreekt het ons vaak aan tijd en aan het geld dat nodig is om nieuwe activiteiten op te kunnen zetten. We kunnen om deze reden altijd nieuwe leden, bestuursleden en vrijwilligers gebruiken. Hieronder vertellen we wat het inhoudt lid, bestuurslid of vrijwilliger te zijn. Lijkt het je wat, neem dan contact op met één van onze bestuursleden of via het contactformulier.

Een lid van onze vereniging betaalt een jaarlijkse contributie van € 10 en steunt ons daarmee in al onze activiteiten. Je ontvangt (indien gewenst) elk voorjaar twee stekjes die je kunt opkweken en tijdens de Flora (opnieuw indien gewenst) tentoongesteld worden in de bloementent. Als lid ontvang je ook korting op de workshops en word je via de nieuwsbrief op de hoogte gehouden van alle nieuwtjes rondom de Flora en Visserijdagen.

We streven naar een bestuur van 7 leden, dit lukt niet altijd. Als het je leuk lijkt mee te denken over de activiteiten en de invulling hiervan, kun ervoor kiezen vrijblijvend een aantal vergaderingen mee te draaien en zo te beslissen of het iets voor je is. Op deze manier hebben wij iemand met een frisse blik en nieuwe ideeën en wie weet houden we er een nieuw bestuurslid aan over.

Veel mensen geven aan ons niet te kunnen helpen, omdat ze tijdens de Flora en Visserijdagen geen tijd hebben. We hebben echter ook gedurende de rest van het jaar hulp nodig in verschillende vormen. Onze vrijwilligers helpen onder andere bij:

  • het innen van de contributies (maart/april);
  • het rondbrengen van de stekjes (mei);
  • het ophalen en brengen van de plantjes (week voor en week na de Flora);
  • het rondbrengen van nieuwsbrieven (drie keer per jaar);
  • het bouwen van attributen voor in de Bloementent (maart t/m augustus);
  • diverse hand- en spandiensten voor, tijdens en na de Flora;

Je bepaalt zelf hoeveel tijd je hieraan wilt besteden. Ook als je maar een paar uurtjes in een bepaalde periode kunt helpen, zijn wij al erg blij. Geef aan waar je interesse ligt, hoeveel je wilt doen en in welke periode je kunt. Wij bekijken dan waar je ons bij kunt helpen.

 

Correspondentieadres:

Hoge Poel 3
Den Oever

Contact

logo visserijdagen

Vereniging – Historie

Het ontstaan van de Bloemenvereniging Flora en de Flora en Visserijdagen.

Het eerste Florafeest werd gehouden in 1906. Door de schoolmeester Leendert Spaander werd in dit jaar de bloemenvereniging opgericht. Hij beoogde daarmee de vrouwen van het toenmalige eiland iets om handen te geven, als de mannen op het land of op zee aan het werk waren en thuis de boel aan kant was. Het ging erom wie twee aangereikte stekjes het beste zou opkweken tot weelderig bloeiende planten en daarvan een tentoonstelling in te richten.

 

Kapel Den OeverDe eerste tentoonstelling vond plaats in de Kapel, de vroegere kerk van Den Oever (zie foto). In de eerste jaren van de bloemenvereniging Flora werden de kosten betaald uit de opbrengst van een intekenlijst, toegangsprijzen en contributies. In 1920 werd de contributie van deze intekenlijst met 50 procent verhoogd. In 1911 werd er ook een zeilwedstrijd voor aken en blazers georganiseerd en men zou kunnen zeggen dat hiermee de voorloper van de vlootschouw in leven werd geroepen.

Bij het 25-jarig bestaan in 1931 werd het feest voor het eerst uitgebreid met een kermis, in de vorm van een zweefmolen. Daarvoor waren er paardenraces, vuurwerk en volksspelen. Bij deze gelegenheid werd de Flora ook voor het eerst in een tent gehouden.

Het idee voor een vlootschouw ontstond in 1959, nadat een aantal Wieringers een vlootschouw in het Zeeuwse Yerseke hadden bezocht. Er werd besloten in het daaropvolgende jaar, 1960, ook in Den Oever een vlootschouw te organiseren.

De vlootschouw werd gekoppeld aan de Florafeesten, op de eerste maandag van september. Er werd gekozen voor de maandag omdat men in die tijd in het weekend op het haventerrein regelmatig overlast ondervond van raddraaiers, jongelui die een spoor van vernielingen achter zich lieten. Pas later werd, naar gelang de omstandigheden, van de eerste maandag van september afgeweken. De schepen werden naarmate de jaren vorderden groter en kregen meer diepgang, waardoor ze bij laag water de haven niet uit konden. Nu wordt de vlootschouw gehouden op een maandagmiddag met hoogwater, eind augustus of begin september, en altijd gelijk met de Flora, natuurlijk. De eerste vlootschouw werd een groot succes. In die tijd telde de Wieringer vloot veel meer eenheden dan nu en iedereen deed mee. Toch al gauw zo’n honderd vaartuigen, met al die aken en mosselkotters erbij.

In 2006, het jaar waarin de vereniging 100 jaar bestond, is Flora onderscheiden met een koninklijke titel. We mogen ons sindsdien ‘Koninklijke Bloemenvereniging Flora’ noemen. Iets waar de vereniging natuurlijk bijzonder trots op is.

logo visserijdagen

Kapel Den Oever

Vereniging – Historie

Het ontstaan van de Bloemenvereniging Flora en de Flora en Visserijdagen.

Het eerste Florafeest werd gehouden in 1906. Door de schoolmeester Leendert Spaander werd in dit jaar de bloemenvereniging opgericht. Hij beoogde daarmee de vrouwen van het toenmalige eiland iets om handen te geven, als de mannen op het land of op zee aan het werk waren en thuis de boel aan kant was. Het ging erom wie twee aangereikte stekjes het beste zou opkweken tot weelderig bloeiende planten en daarvan een tentoonstelling in te richten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste tentoonstelling vond plaats in de Kapel, de vroegere kerk van Den Oever (zie foto). In de eerste jaren van de bloemenvereniging Flora werden de kosten betaald uit de opbrengst van een intekenlijst, toegangsprijzen en contributies. In 1920 werd de contributie van deze intekenlijst met 50 procent verhoogd. In 1911 werd er ook een zeilwedstrijd voor aken en blazers georganiseerd en men zou kunnen zeggen dat hiermee de voorloper van de vlootschouw in leven werd geroepen.

Bij het 25-jarig bestaan in 1931 werd het feest voor het eerst uitgebreid met een kermis, in de vorm van een zweefmolen. Daarvoor waren er paardenraces, vuurwerk en volksspelen. Bij deze gelegenheid werd de Flora ook voor het eerst in een tent gehouden.

Het idee voor een vlootschouw ontstond in 1959, nadat een aantal Wieringers een vlootschouw in het Zeeuwse Yerseke hadden bezocht. Er werd besloten in het daaropvolgende jaar, 1960, ook in Den Oever een vlootschouw te organiseren.

De vlootschouw werd gekoppeld aan de Florafeesten, op de eerste maandag van september. Er werd gekozen voor de maandag omdat men in die tijd in het weekend op het haventerrein regelmatig overlast ondervond van raddraaiers, jongelui die een spoor van vernielingen achter zich lieten. Pas later werd, naar gelang de omstandigheden, van de eerste maandag van september afgeweken. De schepen werden naarmate de jaren vorderden groter en kregen meer diepgang, waardoor ze bij laag water de haven niet uit konden. Nu wordt de vlootschouw gehouden op een maandagmiddag met hoogwater, eind augustus of begin september, en altijd gelijk met de Flora, natuurlijk. De eerste vlootschouw werd een groot succes. In die tijd telde de Wieringer vloot veel meer eenheden dan nu en iedereen deed mee. Toch al gauw zo’n honderd vaartuigen, met al die aken en mosselkotters erbij.

In 2006, het jaar waarin de vereniging 100 jaar bestond, is Flora onderscheiden met een koninklijke titel. We mogen ons sindsdien ‘Koninklijke Bloemenvereniging Flora’ noemen. Iets waar de vereniging natuurlijk bijzonder trots op is.

workshop
workshop
workshop
workshop
haven
vis roken
vistafel
haven